Privacy Verklaring Hypnose Zorg Nederland


Hypnose Zorg Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (6042 PB) Roermond aan de Zuidhoven 11, is een onderneming wat gespecialiseerd is in Hypnosesessies. Ze zijn actief in Nederland en België en fungeren als overkoepelende organisatie voor aangesloten hypnosecoaches. Middels deze coaching willen wij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke gezondheid en welzijn. (KVK-nummer 78337526). Op de website van Hypnose Zorg Nederland worden de hierboven beschreven mogelijkheden verder toegelicht. Op alle genoemde onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten, coaches alsmede de leveranciersgegevens in beheer van Hypnose Zorg Nederland worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. Hypnose Zorg Nederland houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Hypnose Zorg Nederland, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Hypnose Zorg Nederland houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:
  • Bent u een online bezoeker van de website www.hypnosezorg.nl
Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Hypnose Zorg Nederland zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Hypnose Zorg Nederland. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Hypnose Zorg Nederland worden doorgegeven ook locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres, gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail worden bewaard voor minimaal 7 jaar.
•        Ben u een particulier relatie bij of van Hypnose Zorg Nederland
Hypnose Zorg Nederland gebruikt de door u verstrekte gegevens via telefoon of website (o.a. toestemmings-, intakeformulier, geboortedatum, n.a.w. + tel. gegevens, e-mailadres, geslacht, huwelijkse staat, gezinsomschrijving, bankrek.nr., input medische gegevens in elektronisch patiëntendossier (medicatie, alcohol/drugsgebruiken, aandoeningen, huisarts, behandelplan + behandelingen
+ resultaten etc.) om uitvoering te geven aan het met u afgesloten behandelplan middels een behandelende hypnosecoach. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van het behandelplan/overeenkomst.
  • Ben u een aangesloten hypnosecoach bij of van Hypnose Zorg Nederland
Hypnose Zorg Nederland gebruikt de door u aangeleverde gegevens (o.a. naam + achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnr., tel.nr, talen, geslacht, VOG, diploma’s & certificaten, ervaring, opleidingen, KvK- + Btw nummer) om uitvoering te geven aan de met u afgesloten overeenkomst. Uw gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Hypnose Zorg Nederland gebruikt de door u aangeleverde gegevens om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken ten behoeve van dataopslag en verwerking van cliëntgegevens. (elektronisch patiëntendossier en afspraken). Een en ander zal worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, welke u zult ontvangen bij het aangaan bij afname van een dienst. De verwerkersovereenkomst zal worden bewaard gedurende de duur van de samenwerking en daarnaast minimaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.
  • U ontvangt een nieuwbrief van Hypnose Zorg Nederland
Hypnose Zorg Nederland gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres, om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven d.m.v. het sturen van een email met daarin de vermelding dat u zich wilt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Deze mail kunt u versturen aan privacy@hypnosezorg.nl. De nieuwsbrief wordt voor de duur van enkele maanden opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens
De website van Hypnose Zorg Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Hypnose Zorg Nederland kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Hypnose Zorg Nederland zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@hypnosezorg.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens
Hypnose Zorg Nederland maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures
voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
•        Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
•        De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem (Elektronisch patiëntendossier (i.s.m. Hypnosezorg Nederland));
•        Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren worden bewaard;
•        Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
•        Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
•        Er worden digitale (Cloud) en in sommige gevallen fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord)) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast.
•        Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).
Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via privacy@hypnosezorg.nl

Gebruik van Cookies
De website van Hypnose Zorg Nederland maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die u bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid onze website zoveel mogelijk waarborgen.
Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
•        Functioneel
•        Analytics (toekomstige)
•        Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (functionele)
Onze website gebruikt cookies voor:
•        Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
•        Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten (analytics)
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:
•        Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
•        Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
•        Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
•        Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
•        Het optimaliseren van de website.

Overige/ onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt.
Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@hypnosezorg.nl

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Hypnose Zorg Nederland sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.
Delen van persoonsgegevens met derden
Hypnose Zorg Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/ behandelplan met de Hypnosecoach of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@hypnosezorg.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

Hypnose Zorg Nederland zal in beginsel binnen drie weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Hypnose Zorg Nederland de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Hypnose Zorg Nederland stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als Hypnose Zorg Nederland de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Hypnose Zorg Nederland u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Hypnose Zorg Nederland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Hypnose Zorg Nederland u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
U kunt door middel van het sturen van een bericht aan privacy@hypnosezorg.nl ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen
Hypnose Zorg Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 november 2020. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Hypnose Zorg Nederland te Roermond of een bericht sturen aan privacy@hypnosezorg.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens.
U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hypnose Zorg Nederland
Zuidhoven 11
6042 PB Roermond
Tel.: 085-1305922
www.hypnosezorg.nl


whatsapp-chat button