"Met hypnose depressie overwinnen is voor iedereen haalbaar"

Met hypnose depressie overwinnen. Dankzij hypnotherapie depressie succesvol behandelen: het gaat dit in zijn werk? Statistische cijfers liegen er niet om: ca. 16% van de Nederlanders worstelt tijdens zijn leven met een depressie. Depressie is een van de meest voorkomende psychische klachten. In de loop der jaren zijn er tal van behandelingen ontwikkeld tegen depressie, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en het toedienen van antidepressiva. Onder hypnose depressie behandelen komt meer en meer onder de aandacht. Het toepassen van hypnotherapie bij depressie blijkt erg doeltreffend. Het positieve effect van hypnotherapie is wetenschappelijk aangetoond. Met hypnose depressie overwinnen is voor iedereen haalbaar.

Depressie te boven komen met hypnose!

  • Ervaar na 1 sessie het verschil
  • 4 sessies nodig om depressie aan te pakken
  • Sessie duurt 60- 90 minuten
  • Slechts 145 euro per sessie

Depressie: een veel voorkomende kwaal

Depressie: een veel voorkomende kwaal

Iedereen voelt zich weleens verdrietig of somber. Het dagdagelijkse leven brengt helaas dergelijke negatieve gevoelens met zich mee.  Over het algemeen gaan sombere gedachten gelukkig vrij snel over. Wanneer je iets leuks meemaakt, een complimentje krijgt of gewoon geluk hebt, voel je je al snel heel wat beter.

Als je aan een depressie lijdt, gaan sombere gevoelens echter niet vlug over. De periode van somberheid kan weken, maanden en zelfs jaren aanslepen. Tijdens een depressie ben je zelden echt blij of gelukkig. In hobby’s, sport of andere leuke activiteiten die je voordien heel erg interesseerden, heb je plots geen zin meer.  

Kom vrijblijvend in contact

Je hebt de neiging om sociale contacten te vermijden en je keert je meer en meer in jezelf. Andere kenmerken van een depressie zijn onder meer een verstoord slaappatroon, voortdurende vermoeidheid, verminderde eetlust, verminderd zelfrespect en zelfmoordgedachten.

De oorzaken van depressie kunnen van biologische, sociale of psychologische aard zijn. Erfelijkheid speelt een rol, maar in de meeste gevallen is een depressie het gevolg van een hele reeks negatieve gebeurtenissen en tegenslagen in het leven. Ook de manier waarop je tegenslagen verwerkt, is van groot belang. Als je snel de moed verliest, een laag zelfbeeld hebt en voortdurend negatief denkt, zul je sneller in een depressie terechtkomen.

Maak een afspraak
Zelden echt gelukkig

In jezelf ​​​​​gekeerd

Laag zelfbeeld

Met hypnose depressie te lijf gaan

Met hypnose depressie te lijf gaan

Hoe kun je hypnose bij depressie toepassen? Je fronst waarschijnlijk je wenkbrauwen bij het horen van het woord ‘hypnose’. Het begrip hypnose roept (helaas) nog steeds het verkeerde beeld op van spectaculaire shows, mysterieuze trucs, zweverigheid, magie, mensen onbewust en ongewild lachwekkende dingen laten doen. Bestaat hypnose echt? Ja, wel degelijk. Meer nog, je komt waarschijnlijk regelmatig zelf in een toestand van lichte hypnose. Hypnose is bovendien een wetenschappelijk erkende behandelmethode die tal van lichamelijke en geestelijke klachten kan verminderen of zelfs wegnemen.

Afspraak inplannen

Je komt onder hypnose als je geest zich ontspant en zich concentreert op je innerlijke gevoelens en gedachten. Je kunt hypnose vergelijken met een diepe trance. Alles wat er rondom jou gebeurt, heb je vaak niet meer in de gaten. Dit kan spontaan gebeuren, bijvoorbeeld tijdens dagdromen of wanneer je je verdiept in een spannend boek. Je hebt dan vaak niet door dat er iemand jouw kamer binnenkomt. Bij hypnose zal de hypnotherapeut je door zijn instructies en zijn stem eerst doen ontspannen en je in een lichte trance brengen. Daarna verdiept hij de hypnose en beïnvloedt hij rechtstreeks je onderbewustzijn. Onder hypnose is je onderbewuste immers heel erg vatbaar voor invloeden, suggesties en stimuli. Het is wetenschappelijk bewezen dat de hersenactiviteit vertraagt onder hypnose, waardoor je geest openstaat voor nieuwe denkbeelden en ideeën. Een hypnotherapeut gebruikt deze eigenschap om vastgeroeste negatieve denkpatronen in je onderbewustzijn te ‘herprogrammeren’ en te vervangen door productieve gedachten.

Lees ervaringen van anderen
Hoe werkt hypnotherapie bij depressie?

Hoe werkt hypnotherapie bij depressie?

De werking van hypnotherapie berust op het feit dat je gedrag en je gevoelens voortvloeien uit vastgelegde patronen in je onderbewustzijn. Bij heel veel zaken die je doet of voelt in het dagelijks leven, denk je gewoon niet meer na. Je gedrag en je gevoel komen ‘automatisch’ voort uit datgene wat er in je onderbewuste in de loop der jaren is ‘geprogrammeerd’.

Helaas zetten slechte ervaringen en negatieve emoties zich ook vast in datzelfde onderbewustzijn. Voor de rest van je leven blijf je deze meedragen en kunnen zij voortdurend de bron zijn van negatieve gevoelens. Hoe goed je ook beseft dat je deze negatieve gedachten moet vermijden, je slaagt er meestal niet in omdat je onderbewustzijn jou ermee blijft lastigvallen.

Om iemand uit een depressie te halen, is het van groot belang om te weten welke negatieve ervaringen en emoties aan de basis liggen van je depressie. Met hypnosetechnieken kan men in je onderbewustzijn terugkeren in de tijd om te ontdekken welke negatieve gebeurtenissen en emoties je depressie hebben veroorzaakt. Onder hypnose is je onderbewustzijn gemakkelijk te beïnvloeden. De hypnotherapeut maakt contact met je onderbewustzijn om de negatieve gedachten en emoties die erin ‘geprogrammeerd’ staan, te veranderen. Je kunt dit proces vergelijken met het installeren van nieuwe software op een harde schijf. Omdat de onderliggende sombere gevoelens en verkeerde denkpatronen weg zijn, raak je stilaan uit je depressie.

Plan je eerste afspraak

Door hypnotherapie depressie verhelpen: leer er meer over


Hypnose is veel meer dan de showbusiness ons doet geloven. In de medische wetenschap wordt hypnose gelukkig steeds meer erkend als een volwaardige behandelmethode voor tal van aandoeningen, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Het behandelen van depressie is een belangrijke toepassing van hypnotherapie. Je kunt echter ook bij een hypnotherapeut terecht als je bijvoorbeeld kampt met allerlei angsten, als je er niet in slaagt om af te vallen of als chronische pijn de kwaliteit van je leven sterk vermindert.

Anders dan hypnoseshows je soms doen geloven, heeft hypnose niets magisch of bovennatuurlijks. Vrijwel iedereen kan de technieken aanleren waarmee een persoon onder hypnose gebracht wordt. Het is zelfs mogelijk om jezelf in een staat van hypnose te brengen.

Hypnotherapie is in volle ontwikkeling en wordt wetenschappelijk aanvaard als een effectieve therapeutische methode. Maak een afspraak met een van onze hypnosetherapeuten en laat  je ondersteunen bij je depressie. De kracht van hypnose leert je toegang krijgen tot je eigen onderbewustzijn om je depressie aan te pakken en het signaal te leren herkennen. Vaak zijn 4 sessies al voldoende om een merkbare verandering te voelen.
 Kom vrijblijvend in contact

Boek je eerste afspraak of een gratis Kennismakingsgesprek! (ook online mogelijk)

Wil je weten of hypnotherapie bij jou past? Plan nu een GRATIS vrijblijvende online kennismakingsgesprek. Samen in een gesprek van ongeveer 20 minuten bekijken we samen hoe wij jou optimaal kunnen helpen.

Online therapie: Tevens kun je bij hypnosezorg.nl terecht voor een online therapie sessie. Deze vorm van hypnotherapie is net zo waardevol als een face-to-face gesprek. Veilig en comfortabel vanuit je eigen huis. Blijf ook tijdens deze periode zorg dragen voor je gezondheid!

whatsapp-chat button