<h1>Tijd voor jezelf nemen</h1>

Tijd voor jezelf nemen

Vind je het moeilijk om alleen te zijn? Probeer je altijd bezig te blijven om te voorkomen dat je alleen met jezelf of je gedachten wordt gelaten? Dit is iets waar sommige mensen mee worstelen. Sinds de pandemie zijn veel mensen gedwongen om alleen te zijn, een verandering die lastig kan zijn. Het is echter goed te leren begrijpen en voelen dat alleen zijn niet altijd betekent dat je je ook eenzaam voelt. Alleen zijn kan juist leuk, energiek en vredig zijn. Het moment waarop het je lukt om naar binnen te kijken in plaats van naar buiten, is het moment dat echte transformatie plaatsvindt. Tijd voor jezelf is belangrijk.

Ervaringen alleen zijn


We hebben allemaal verschillende ervaringen met alleen zijn. Vanaf de geboorte hebben we verzorgers nodig die aan onze behoeften voldoen. De gezinsdynamiek was van invloed op de hoeveelheid tijd die je als kind alleen doorbracht, net als je persoonlijkheid. De mogelijkheid om je eigen activiteit te kiezen was hierbij van belang.

De mens heeft een netwerk van steun om zich heen nodig. Wanneer we gedwongen worden te isoleren, functioneren we niet efficiënt. Maar enige tijd alleen zijn kan gunstig zijn. Tijd doorbrengen met alleen jezelf geeft je de kans om jezelf beter te leren kennen. In plaats van afhankelijk te zijn van anderen om je te vervullen, leer je je alleen vervuld te voelen. Het zorgt ervoor dat als je met vrienden samenkomt er minder afhankelijkheid en meer diepgang is.

Het is belangrijk dat tijd alleen echt alleen is. Een onderzoek zette 51 jonge tieners vijf dagen in een natuurkamp zonder toegang tot schermen. Het resultaat was een significante verbetering in de herkenning van non-verbale emotie-aanwijzingen.

Een studie uit 2014, gepubliceerd in het tijdschrift Science, toonde aan dat mensen doorgaans moeite hebben om zelfs maar 15 minuten alleen door te brengen. Waarom is het voor velen moeilijk om tijd alleen door te brengen? Zo moeilijk dat in het onderzoek sommige deelnemers ervoor kozen zichzelf een elektrische schok te geven tijdens hun 15 minuten alleen zijn als afleiding van het alleen zijn.

Tips tegen alleen zijn


Het is van belang een plan te maken. Neem het voorbeeld van cliënt Margo. Ze vertelde over de eerste avondwandeling die ze leuk vond en het overweldigende gevoel om buiten in de natuur te willen zijn. Ze wist dat ze de volgende avond weer wilde gaan wandelen. Toen de volgende avond echter aanbrak, was het te moeilijk om uit bed te komen.

Er was geen plan, het voelde alsof het vereiste denken te veel was. Samen met de therapeut kwam ze tot de conclusie dat ze de volgende keer eerder op de dag een plan zou moeten maken om problemen te voorkomen wanneer de tijd voor alleen zijn begint. Het plan moet het tijdstip, de locatie, de duur en natuurlijk de eventuele noodzakelijke 'how to', zoals transport, bevatten.

Aan de andere kant, je kan bang zijn dat je te veel tijd alleen doorbrengt. Een onderzoek uit 2016 wees uit dat de frequentie van socialisatie met vrienden een significant positieve associatie heeft met tevredenheid met het leven. Regelmatiger socializen met vrienden resulteert in meer tevredenheid met het leven.

Deze associatie lijkt echter minder significant bij intelligentere individuen. Mogelijk vanwege het grotere vermogen om het evolutionaire aspect van socialisatie te begrijpen en te beheersen.

Als je ontevreden bent met het leven en erkent dat je veel tijd alleen doorbrengt, kan het vergroten van je sociale contacten je meer voldoening geven in het leven. Als je je tevreden voelt in het leven, hoeft te veel tijd alleen geen probleem te zijn.

Hypnotherapie tegen alleen zijn


Wil jij meer tijd voor jezelf inplannen maar vind je dit lastig? Neem contact op met een van onze therapeuten voor een vrijblijvend gesprek.

whatsapp-chat button