<h1>Verzameldrang</h1>

Verzameldrang

Mensen met verzameldrang hebben grote moeite met het wegdoen van bezittingen. Het leidt tot een grote verzameling van spullen en woonruimtes komen tot de nok vol te staan. Het dwangmatig verzamelen van spullen wordt ook wel een verzamelstoornis of hoarding genoemd.

Verzameldrang is een aandoening die zich op zichzelf kan voordoen, of als symptoom of gevolg van een andere aandoening, bijvoorbeeld bij dementie of een angststoornis. Niet iedereen met de diagnose dementie zal verzameldrang vertonen, en zeker niet alle verzamelaars hebben dementie of een andere cognitieve achteruitgang. Andere gerelateerde stoornissen kunnen een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis of depressie zijn. Het kan ook het gevolg zijn van trauma, zoals een sterfgeval, of een algemeen onvermogen om met eenzaamheid om te gaan. Ook relatieproblemen binnen iemands sociale, werk- of gezinsleven kunnen van invloed zijn.

Waarom verzamelen mensen?

Het typische beeld van een verzamelaar is een eenling die in een huis woont dat aan de buitenkant in een staat van verval verkeert, en van binnen vol staat met rommel. Het wordt ook vaak geassocieerd met de persoon die 'vies, lui, excentriek of sociaal onhandig' is. Deze opvattingen kunnen veel schade aanrichten en de persoon nog meer geïsoleerd laten voelen.

De gedragsdefinities van verzameldrang kunnen het volgende omvatten:

Lage impulscontrole: impulsief aankopen of kopen van artikelen zonder ze echt nodig te hebben of na te denken over hoe de artikelen worden opgeslagen.
De 'rush' van het vinden van een koopje in bijvoorbeeld een liefdadigheidswinkel waar de echte of ingebeelde waarde van het item in de geest van de persoon overdreven zou kunnen zijn.
Het gevoel hebben van het toewerken naar de voltooiing van een verzameling items.
De ingebeelde behoefte aan 'back-up'-items, bijvoorbeeld al meerdere televisies hebben, maar de verleiding niet kunnen weerstaan om meer te kopen.
Moeite met wachten op dingen en constante bevrediging zoeken.

“Hypnotherapie kan de verzamelaar helpen bij het identificeren van hun impulsieve gedrag, hen de tools geven om dit gedrag te verminderen of te beëindigen en hen helpen een duidelijk verband te zien tussen het impulsief gedrag en de negatieve gevolgen.”

Veel verzamelaars melden een ‘rush’ of een prettig gevoel bij het vinden van een koopje in een winkel en het kopen 'voordat iemand anders het ziet'. Er is ook de neiging om te snel te handelen zonder zorgvuldige afweging van de gevolgen. Zoals het vinden of kopen van een groot of omvangrijk object dat niet in hun huis zou passen, of nadenken over het vervoeren van het grote of zware object naar huis. Wat er vaak toe leidt dat de 'koopjesvondst' op bijvoorbeeld marktplaats duurder wordt omdat er ook voor bezorging moet worden betaald.

Mensen met verzameldrang hebben vaak een geschiedenis van zelfbeschadiging, zoals buitensporige gelduitgaven of verslavend gedrag op andere gebieden.

Verschillende soorten verzameldrang

Verzameldrang wordt geclassificeerd als een psychische stoornis. Zoals bij elke stoornis zijn er veel niveaus en dat is de reden waarom sommige verzamelaars het moeilijk vinden om deze neigingen of gedragingen in zichzelf te identificeren.

Het kunnen 'nette verzamelaars' zijn, het tegenovergestelde van wat in de media wordt geportretteerd. Toch kunnen hun collecties de normale woonactiviteiten of de toegang tot een of meer kamers van hun huis beperken. Een porseleinen poppencollectie die begon als een paar poppen op de schoorsteenmantel, neemt nu bijvoorbeeld elk beschikbaar verhoogd oppervlak in een eetkamer in beslag. Het gevolg is dat niemand kan worden uitgenodigd voor het avondeten, omdat er geen plaats is om samen aan tafel te zitten.

Niet alle verzamelaars hebben vuile of stoffige huizen. Sommigen besteden misschien uren aan het herhaaldelijk schoonmaken en onderhouden van hun collecties, wat hen op zichzelf kan isoleren omdat ze geen tijd hebben om met vrienden of familie te zijn. Er kan ook een fixatie zijn op sparen en bezuinigen omdat de persoon ernstige financiële problemen heeft gehad of te zuinig is opgevoed.

Generatie verzamelaars zijn verzamelaars die drie of meer generaties aan spullen bewaren, die de verzamelaar niet kan weggooien of aan familieleden kan geven. Tot op zekere hoogte hebben de meesten van ons minstens één item dat toebehoorde aan een overleden familielid. Het kan een geliefd theeservies zijn van een aanbeden grootmoeder of een mooie oude ladekast.

In het uiterste en meest buitensporige geval van verzameldrang is er geen achterliggende reden voor het bewaren en verzamelen van items. Alles wordt verzameld, van een enkele oude afgedankte schoen, verouderde kranten of zelfs bedorven voedsel uit een prullenbak kan naar huis worden gebracht.

De impact van verzameldrang op zelfzorg

De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van een persoon met een ernstige vorm van verzameldrang kunnen zeer schadelijk zijn. Zelfzorg kan extreem verwaarloosd worden door het onvermogen om de keuken te gebruiken en maaltijden te bereiden, of door het niet hebben van een veilige of hygiënische opslag voor voedsel. Of het onvermogen om een bad of douche te nemen vanwege de voorraad en de staat van de badkamer. Slechte rust of een verstoorde slaap kan optreden omdat de verzamelaar op de grond moet slapen of zich in een hoop spullen nestelt.

De fysieke- en gezondheidsrisico's die kunnen optreden bij verzameldrang kunnen zijn;

brand- en struikelgevaar
ongedierte zoals ziektedragende ratten of insectenplagen
schimmel die de gezondheid van de luchtwegen kan beïnvloeden
het eten van verouderd, bedorven of onhygiënisch bereid voedsel.

Hoe erger de verzameldrang, hoe meer beschaamd, emotioneel afstandelijk en geïsoleerd veel verzamelaars worden. Dit gedrag kan vaak verwarrend zijn voor familie en vrienden die zich afvragen hoe hun vriend of familielid in de rotzooi kan leven en waarom ze niet zomaar spullen kunnen opruimen en weggooien om hun huis, leven en relaties op orde te krijgen.

Veel verzamelaars zullen hun gedrag verdedigen of loze beloften doen om hun schatten op te ruimen. Dit kan ervoor zorgen dat vrienden of familieleden het gevoel hebben dat de verzamelaar deze items of 'rommel' meer waardeert dan de sociale relaties. Het kan ertoe leiden dat de verzamelaar vrienden en het contact met familie verliest.

Hypnotherapie voor verzameldrang

Bij de behandeling van verzameldrang moet er in een behandelplan gekeken worden naar middellange tot lange termijn doelen.

Hypnotherapie kan veel bieden omdat het therapie en hypnose combineert, wat een zeer krachtige combinatie kan zijn bij de behandeling van aandoeningen zoals stress verminderen, maar ook verzameldrang aanpakken. De langetermijndoelen zouden zijn om de frequentie van het ondoordacht kopen en verzamelen te verminderen en de frequentie van zorgvuldig doordacht gedrag te verhogen.
De therapeutische interventies van hypnotherapie kunnen de verzamelaar helpen bij het identificeren van hun impulsieve gedrag, hen de tools geven om dit gedrag te verminderen of te beëindigen en hen helpen een duidelijk verband te zien tussen impulsief gedrag en negatieve gevolgen voor zichzelf, anderen en hun huis omgeving.

Het is vooral belangrijk om de verzamelaar te helpen gedragsstrategieën te gebruiken om angst of stress te beheersen tijdens het opruimproces, omdat ze zich op dit cruciale moment vaak volledig overweldigd kunnen voelen door de drukte van mensen die helpen bij het opruimen.

Wilt u meer weten of een afspraak met een van onze therapeuten boeken? Neem contact met ons op.

whatsapp-chat button